/Work from home

28 kwietnia

2020

fakenews

Gold to Reach $3,000—50% Above Its Record, Bank of America Says

Bank of America Corp. raised its 18-month gold-price target to $3,000 an ounce — more than 50% above the existing price record — in a report titled “The Fed can’t print gold.”

Germany’s Labour Minister Hubertus Heil wants to bring in a ‘right to work from home’ law, which will apply long after the country’s coronavirus lockdown has ended

Around 25 percent of Germans have been working from home during the lockdown, an increase from 12 percent before the strict measures to contain the spread of Covid-19 were put into place.

Now Heil wants to introduce a permanent right that would allow German employees to decide whether they’d like to work from home for part of the week, or full-time, if their job allows them to do so.

“I am working on a new law for a right to work from home, which I will present by autumn,” he said.

“Anyone who wants to, and whose workplace allows it, should be able to work from home – even when the corona pandemic is over.

“You can either switch to working from home entirely, or you can decide to do so once or twice per week.”

Under the plan, workers who would prefer to continue to work from the office would be allowed to do so.

“We want to enable more working from home – but not to force them to do so,” he said.


https://en.wikipedia.org/wiki/Yom_HaZikaron


1948

W okolicach Suchedniowa w województwie świętokrzyskim funkcjonariusze Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach i żołnierze Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zorganizowali obławę na oddział Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Aleksandra Życińskiego “Wilczura” (zdjęcie). W wyniku działań bezpieki i KBW postrzelony został jeden partyzant, część uciekła do suchedniowskich lasów, zaś do niewoli trafili Życiński i jego partnerka Józefa Zep “Zośka” będąca w siódmym miesiącu ciąży. 31 lipca 1948 roku Życińskiego skazano na trzykrotną karę śmierci. W uzasadnieniu wyroku napisano, że “skazany został za za założenie i dowodzenie grupą bandytów mającą na celu dokonywanie zamachów na organa bezpieczeństwa publicznego zmierzające do zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego”. “Zośka” została skazana na 7 lat więzienia za to, że ” pomagała, przetrzymywała w swoim domu partyzantów i sama była członkiem grupy bandyckiej”. Komuniści pozwolili jednak młodym na spotkanie w dniu 5 września 1948 roku, kiedy wzięli ślub. Niespełna trzy tygodnie później, w lesie koło Zgórska wykonano na Życińskim wyrok śmierci przez rozstrzelanie. Miał 22 lata.

zycinski


1947

O godzinie 4 nad ranem rozpoczęła się Akcja „Wisła” - akcja militarna wymierzona w struktury UPA i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów ( deportacją objęto również tereny, na których UPA nie działała i nie było ofiar wśród ludności polskiej np. zachodnią część Beskidu Niskiego) oraz akcja przesiedleńcza dokonana w celu usunięcia wybranych grup ludności, m.in. Ukraińców, Bojków, Dolinian i Łemków, jak również rodzin mieszanych polsko-ukraińskich z terenów Polski południowo-wschodniej (Rzeszowszczyzna i Lubelszczyzna) na tzw. Ziemie Odzyskane. Przeprowadzona została m.in. przez formacje wojskowe PRL. Od maja 1947 r. zaczęto osadzać w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie pierwsze osoby wysiedlone w ramach akcji ”Wisła”, co do których istniało podejrzenie współpracy z UPA. W Centralnym Obozie Pracy osadzono bez wyroku sądowego 3871 osób, w tym kobiety, dzieci i starców oraz przedstawicieli duchowieństwa greckokatolickiego i prawosławnego. W wyniku panujących warunków oraz stosowanych w czasie przesłuchań tortur 162 z nich zmarły. Większość Ukraińców zwolniono z obozu do końca 1948 roku. Przedstawicieli duchowieństwa zwolniono nieco później, bo na początku 1949 roku. W trakcie podróży na nowe miejsce osiedlenia zmarło co najmniej 27 osób. Dane wojskowe mówią o 663 zabitych i skazanych na śmierć członków UPA. Z działalności sądu Grupy Operacyjnej „Wisła” wynika, że na śmierć skazano 173 osoby. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wydał uchwałę z dnia 3 sierpnia 1990 r., w której potępił akcję Wisła. W uchwale czytamy: ”Komunistyczne władze przystępując do likwidacji oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii dokonały wówczas przymusowych przesiedleń ludności w większości ukraińskiej. W ciągu trzech miesięcy wysiedlono z rodzinnych miejsc około 150 tysięcy osób, pozbawiając je majątku, siedzib i świątyń. Przez wiele lat uniemożliwiano im, a potem utrudniano powroty.Senat Rzeczypospolitej Polskiej potępia akcję „Wisła”, w której zastosowano – właściwą dla systemów totalitarnych – zasadę odpowiedzialności zbiorowej.” Mniejszość ukraińska w Polsce na Kongresie Ukraińców Polski w 1997 r. opublikowała „Posłanie do Polaków”, w którym czytamy: „Ciężko doświadczeni przez historię Ukraińcy w Polsce dobrze rozumieją cierpienie i ból niewinnych ofiar ostatniej wojny i okresu powojennego. W sposób szczególny odczuwamy ból Polaków, którzy ucierpieli z rąk ukraińskich. Czcimy pamięć poległych, a rodzinom tych, którzy doznali niesprawiedliwości, wyrażamy głębokie współczucie i ludzką solidarność. Przyłączamy się do ukraińskich głosów, które mówią: Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.

wisla

1939

Adolf Hitler przemawiając w Reichstagu wypowiedział zawartą 26 stycznia 1934 roku deklarację polsko-niemiecką o niestosowaniu przemocy.

brakprzemocy


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More