/Czechosłowacja

20 sierpnia

2020

Byki wchodzą mozolnie po schodach, a niedźwiedzie skaczą z okien?

1968

Wojska Układu Warszawskiego rozpoczęły w Czechosłowacji zbrojną interwencję pod kryptonimem “Dunaj”. Celem tej operacji było powstrzymanie reform politycznych i gospodarczych oraz liberalizacji praw. Według szaunków w interwencji uczestniczyło blisko pół miliona żołnierzy w tym druga,co do liczebnej wielkości II Armia Wojska Polskiego. Jedynym krajem UW, który nie zdecydował się wziąć w tym udziału była Rumunia.

dunaj

1191

III wyprawa krzyżowa: 2700 wziętych do niewoli muzułmańskich obrońców Akki zostało zabitych z rozkazu króla Anglii Ryszarda I Lwie Serce.

Podczas trzeciej wyprawy krzyżowej (1189-92) król Anglii Ryszard Lwie Serce kazał wyrżnąć 2,7 tys. muzułmańskich jeńców wziętych do niewoli po zdobyciu Akki. Miasto skapitulowało 12 lipca, muzułmanie w zamian za życie zobowiązali się m.in. zapłacić 600 tys. sztuk złota i uwolnić 1,5 tys. jeńców znajdujących się w rękach sułtana Saladyna. Król przystał na te warunki, ale gdy stwierdził, że wśród uwolnionych jeńców nie ma dobrze urodzonych, na których mu najbardziej zależało, nakazał rzeź. Ryszard z niecierpliwością czekał na chwilę, gdy będzie mógł pomaszerować na Jerozolimę. Jeńcy sprawiali mu kłopot, rad był więc z pretekstu do pozbycia się tak wielkiej rzeszy muzułmanów - pisał wybitny znawca wypraw krzyżowych, brytyjski historyk Steven Runciman.

wyprawa krzyzowa


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More