/Słabi ludzie

28 sierpnia

2020

a) Ciężkie czasy tworzą twardych ludzi

b) Twardzi ludzie tworzą dobre czasy

c) Dobre czasy tworzą słabych ludzi

d) Słabi ludzie tworzą ciężkie czasy


Niemiecki portal promuje osobę Arndta Freytaga von Loringhoven, syna adiutanta Hitlera jako nowego ambasadora w Polsce. Bez czekania na agrément państwa przyjmującego. W tekście ani słowa, że to syn adiutanta Hitlera. Niemiecka finezja, trochę nie wyobrażam sobie, żeby ten kandydat mógł być ambasadorem w Izraelu, zgodnie z unijnymi zasadami praworządności i czegoś tam jeszcze, nie można nikogo dyskryminować.

2014

https://en.wikipedia.org/wiki/Hal_Finney_(computer_scientist)

fineybanks

1989

Lider Solidarnosci Walczącej Kornel Morawiecki (zdjęcie) wystosował list otwarty do premiera Tadeusza Mazowieckiego, w którym apelował o podjęcie zdecydowanych kroków w celu przejęcia państwa i obalenia komunizmu. List kończył się życzeniami, aby za kadencji nowego szefa rządu „rozkład komunizmu następował szybciej niż jego dopasowanie się do nowej sytuacji”.

morawiecki

1969

https://en.wikipedia.org/wiki/Sheryl_Sandberg

1610

W Moskwie hetman Stanisław Żółkiewski zawarł porozumienie z bojarami moskiewskimi, na mocy którego carem Rosji został królewicz Władysław Waza. Fakt ten był wynikiem prowadzonych od stycznia 1610 roku rozmów ze stroną rosyjską oraz zwycięstwa Polaków w bitwie pod Kłuszynem. Jednak z obawy o los Władysława, król Polski Zygmunt III Waza nigdy nie zgodził się na koronację syna. W państwie moskiewskim panowała wówczas nadal wojna domowa.

zolkiewski


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More