/Sovereign Individual

5 lutego

2021

Jeśli deficyt budżetowy w 2020 roku wyniósł 84 mld złotych, a po listopadzie wynosił 13 mld złotych, to znaczy, że w grudniu sięgnął 71 mld złotych, co jest nowym, imponującym rekordem Polski (choć oczywiście budżet centralny nie mówi wszystkiego o finansach publicznych kraju)

budzet2020


Drugi próg podatkowy:

2009 - 85 528 zł

2021 - 85 528 zł

Polacy w drugim progu podatkowym:

2009 - 387.000

2020 - 1.500.000 (prognoza)

Gdy wprowadzono drugi próg PIT (32%) w 2008 r. by załapać się na wyższą stawkę, trzeba było zarabiać prawie 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia, obecnie wystarczy 1,26-krotność.


cyrk


2019

5g

1982

W Świdniku odbyła się pierwsza z z tak zwanych ” manifestacji spacerowych”. Ta bardzo osobliwa forma protestu, polegająca na ostentacyjnym wychodzeniu z domu o godzinie 19.30 czyli w porze nadawania Dziennika Telewizyjnego była wyrazem dezaprobaty społcznej wobec poczynań komunistycznej propagandy telewizyjnej. W kolejnch dniach protest ten przybrał formę ogólokrajową. Starsi Fani naszej strony zapewne jeszcze bardzo dobrze pamiętają prezenterów Dziennika Telewizyjnego ubranych w wojskowe mundury. Na zdjęciu jeden z nich, Marek Tumanowicz.

tumanowicz

1947

Wyłoniony w wyniku sfałszowanego głosowania Sejm Ustawodawczy wybrał na prezydenta Polski Bolesława Bieruta (na zdjęciu po lewej)- działacza komunistycznego, przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej, agenta NKWD. Sam sposób obsadzenia Bieruta na urzędzie prezydenta budzi sporo wątpliwości natury konstytucyjnej, ponieważ w tym okresie parlament był jednoizbowy, co uniemożliwiało wybranie głowy państwa przez Zgromadzenie Narodowe, czego wymagał artykuł 39 Konstytucji marcowej. Przyjęta zatem została ustawa konstytucyjna, której zapisy pozwalały na dokonanie wyboru prezydenta jedynie przez Sejm. Bierut był zwolennikiem uzależnienia Polski od Związku Radzieckiego oraz animatorem prześladowań działaczy podziemnych organizacji antykomunistycznych i niepodległościowych. Co ciekawe swoje zaprzysiężenie zakończył słowami ” Tak mi dopomóż Bóg”. Urząd ten pełnił do 20 listopada 1952 roku, czyli do momentu wyboru przez Sejm Rady Państwa. W uchwalonej 22 lipca Konstytucji PRL nie było urzędu prezydenta Polski.

bierut

1946

Weszła w życie zawarta 16 sierpnia 1945 roku polsko- radziecka umowa graniczna. Na jej mocy, wschodnią granicę Polski miała wyznaczać tak zwana Linia Curzona ( pierwotnie w czasie wojny polsko-bolszewickiej w roku 1920 linia demarkacyjna rozdzielająca działania wojsk polskich i bolszewickich). Umowę, która formalnie kończyła tak zwany okres ” polskiej okupacji kresów wschodnich” podpisali premier Rządu Tymczasowego Edward Osóbka Morawski i minister spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow.

umowagraniczna


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More