/Donald Trump

20 stycznia

2021

joe

1942

Fragment wspomnień urodzonego w Płocku Hermana Kruka (zdjęcie) żydowskiego bibliotekarza, kronikarza wileńskiego getta. 20 stycznia 1942 Tej niedzieli, tu w getcie utworzony został Związek Literatów i Artystów. Już teraz w Związku zarejestrowano 20 pisarzy żydowskich, 22 artystów scenicznych, 16 muzyków i śpiewaków oraz malarzy. Poza tym istnieje lista 15 rodzin pozostałych po wywleczonych siłą pisarzach i artystach. Zadania związku : samopomoc i pobudzenie do artystycznej twórczości w getcie, opracowanie kroniki wprowadzonych żydowskich pisarzy, artystów i intelektualistów, zbieranie ich zagubionej twórczości.

kruka

1797

generał Jan Henryk Dąbrowski (grafika) wydał odezwę do Polaków zachęcającą ich do wstąpienia w szeregi tworzących się we Włoszech Legionów Polskich. Oto jej treść: ” Wierny ojczyźnie aż do ostatniej chwili, walczyłem za jej wolność pod nieśmiertelnym Kościuszką. Upadła ona wprawdzie, lecz zostaje nam pocieszająca pamięć, żeśmy wylewali krew naszą za kraj naszych przodków, i żeśmy widzieli nasze sztandary tryumfujące pod Dubienką, Racławicami, Warszawą i Wilnem. Polacy! nadzieja nas jednoczy. Francya tryumfuje; walczy ona za sprawę narodów. Starajmyż się osłabiać jej nieprzyjaciół; zapewnia ona nam schronienie, oczekujmy lepszych przeznaczeń dla naszego kraju; stawajmy pod jej chorągwiami, są one chorągwiami honoru i zwycięstw. Legiony polskie formują się we Włoszech, na tej ziemi niegdyś świątyni wolności. Już oficerowie i żołnierze towarzysze prac waszych i waszej waleczności, są zemną; już organizują się bataliony. Przychodźcie towarzysze moi! rzućcie broń którą was nosić zmuszono. Walczmy za wspólną sprawę narodów, za sprawę wolności pod walecznym Buonapartem, zwycięzcą Włoch. Trofea Rzeczypospolitej francuskiej są naszą jedyną nadzieją, przez nią tylko i jej sprzymierzonych, odzyskamy te drogie ogniska nasze, które opuściliśmy ze łzami. W kwaterze głównej w Medyolanie dnia 20 stycznia 1797r. - l go Pluviose roku Vgo Rzeczypospolitej francuskiej polski Jenerał - porucznik (-) Jan Dąbrowski.”

dabrowski


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More