/Declaration of Sentiments

19 lipca

1870

https://en.wikipedia.org/wiki/Franco-Prussian_War

1848

Seneca Falls Declaration of Sentiments, signed in 1848.

In 1920, 100 years ago today, the 19th Amendment was ratified and women won the right to vote.

women


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More