/Debt

21 lipca

2020

The World Is Drowning in Debt

According to the International Monetary Fund (IMF), global fiscal support in response to the crisis will be more than $9 trillion, approximately 12 percent of world GDP. This premature, clearly rushed, probably excessive, and often misguided chain of so-called stimulus plans will distort public finances in a way which we have not seen since World War II. The enormous increase in public spending and the fall in output will lead to a global government debt figure close to 105 percent of GDP. This enormous action of central banks leads to an unprecedented disconnect between the real economy and the stock markets. The expansion of multiples has accelerated just as earnings estimates plummet. By making sovereign bonds prohibitively expensive, two dangerous things happen: governments believe that low bond yields are due to their policies, and investors take much more risk than what they think they have in their portfolios.

1920

Datowane na 21 lipca 1920 roku Pismo Attaché Wojskowego przy Przedstawicielstwie Polskim w Rydze do Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze z 21 lipca 1920 r. z prośbą o interwencję w przetransportowaniu polskich żołnierzy z portu w Libawie na Łotwie do Gdańska lub Pucka. “Uprasza się o jak najszybsze odtransportowanie z Libawy do Gdańska lub Pucka 170 żołnierzy polskich z bronią i 137 koni kawaleryjskich z oddziału, który pod naporem bolszewików zmuszony był przejść 5 b.m na terytorium łotewskie.
Koniecznym jest jak największy pośpiech wobec tego, że rozwój wypadków politycznych może skłonić rząd łotewski nawet do rozbrojenia oddziału i zabrania koni”. Grafika; widokówka z Lipawy, rok 1920.

lipawa

1816

reuters


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More