/Karol Gustaw

25 lipca

1968

https://pl.wikipedia.org/wiki/Humanae_vitae

1949

Fragment wspomnień jednego z tajnych współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego:

“Idąc do UB, nie spodziewałem się uznania kolegów z lasu. Ale obiecano mi, (…), że nie będę musiał walczyć z dawnymi kolegami z lasu. Mam czyste sumienie. Żaden z moich przyjaciół nie ucierpiał przeze mnie. (…) Pod żadnym ze skazanych nie znajdzie pan mojego nazwiska. Ci ludzie szli na szubienicę bez mojej pomocy. (…) Rozmowa była grzeczna. Propozycja złożona kulturalnie. Po prostu zwykła rozmowa dwóch dżentelmenów. Wędrujący dał oficerskie słowo, że nie będę musiał pracować przeciwko dawnym kolegom. (…) Nie bito mnie, do niczego nie zmuszano. Otrzymałem propozycję. Dobrowolnie ją przyjąłem. Wciągało mnie ryzyko. Ciągnęła przygoda. Marzyło mi się interesujące życie”.

Na zdjęciu funkcjonariusze UB po udanej akcji likwidacji oddziału “Wiarusy” (“Znicz”) 25 lipca 1949 roku, osiedle Surówki koło Rabki. Po lewej stronie komunistyczna grupa odgrywająca partyzantów.

wiarusy

1941

Pogromy lwowskie w 1941 to dwa pogromy ludności żydowskiej Lwowa, jakie miały miejsce latem 1941 r., po ataku Niemiec na ZSRR i rozpoczęciu okupacji miasta przez III Rzeszę.

Zachęceni przez siły niemieckie, ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 4000 Żydów. Pojmanych mężczyzn zmuszano do wynoszenia zwłok ofiar zamordowanych w więzieniach i pochówku zamordowanych, wielu bito na śmierć lub zastrzelono. Specjalna ekipa filmowa Wehrmachtu filmowała pogrom, filmy były pokazywane później w oficjalnej kronice filmowej Ministerstwa Propagandy Rzeszy

Drugi pogrom we Lwowie 25-27 lipca 1941 był zaplanowaną akcją niemieckich władz okupacyjnych. Dużą rolę odegrała propaganda OUN-B, która podsycała antysemickie nastroje. Zwana kolokwialnie przez ludność Lwowa dniami Petlury (od Symona Petlury) była zorganizowaną akcją niemieckich władz okupacyjnych z ich przyzwoleniem na bicie, grabież i mordowanie Żydów przez przygotowane w tym celu grupy Ukraińców. Część Żydów, przedstawicieli inteligencji, została zamordowana na podstawie przygotowanych list proskrypcyjnych. Zamordowano od 1500 do 2000 ludzi. Na początku listopada 1941 roku Niemcy utworzyli getto w północnej części Lwowa. W marcu 1942 roku Niemcy rozpoczęli deportację Żydów z getta do obozu zagłady w Bełżcu. Tysiące Żydów wywieziono na roboty przymusowe do pobliskiego obozu

pogromy

1932

W Moskwie Polska i Związek Radziecki podpisały Pakt o Nieagresji. Układ ten zawarto na 3 lata, ale zapisano w nim klauzulę, która mówiła, że po tym czasie przedłuży się on automatycznie o następne 2 lata pod warunkiem, że że żadna ze stron go nie zerwie sama. W roku 1934 oba państwa podpisały kolejną klauzulę przedłużającą pakt na kolejne 11 lat. Nie trzeba chyba dodawać, że umowa ta straciła ważność 23 sierpnia 1939 roku, kiedy to doszło do podpisania niemiecko- radzieckiego układu Ribentropp- Mołotow skierowanego przeciwko Polsce.

nieagresja

1926

https://en.wikipedia.org/wiki/Tad_Szulc

1894

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gavrilo_Princip

25 lipca

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C5%82awa_augustowska

1655

Podczas rozpoczynającego się potopu szwedzkiego skapitulowała pod naporem wojsk króla Karola Gustawa polska załoga broniąca Ujścia. Obrona tego miasta będąca częscią tak zwanego” pospolitego ruszenia ” miała za zadanie powstrzymanie dalszego marszu Szwedów na południe Polski. Broniący się przez pięć dni Polacy zmuszeni zostali do opuszczenia swoich pozycji. 25 lipca podpisany został akt kapitulacji dający jednocześnie królowi szwedzkiemu pełnię władzy nad województwem poznańskim i kaliskim.

kapitulacja


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More