/Propaganda

27 lipca

2020

Okładka The Economist nawiązująca do kolejnych pakietów pomocowych w USA i innych częściach świata. W UE negocjowano o 750 mld euro pakietu na odbudowę, a w USA Trump wspomina już o kolejnym pakiecie pomocowym, a jego doradcy ekonomiczni chcą naciskać na obniżenie podatku od wynagrodzeń i wdrożenie innych środków, które skłoniłyby pracodawców do podtrzymania zatrudnienia. Jakie to przyniesie skutki dla świata i rynków finansowych? Pewnie sensowne wnioski wyciągniemy za kilka lat :)

Pozwoliłem sobie kilka zdań wstępniaka przetłumaczyć żeby zachęcić do lektury takich mediów:

“Nasza okładka w tym tygodniu dotyczy głębokich zmian zachodzących w ekonomii w wyniku pandemii COVID-19. Podobnie jak w latach 70., kiedy keynesizm ustąpił miejsca monetaryzmowi Miltona Friedmana, i w latach 90., kiedy banki centralne uzyskały niezależność, tak dzisiaj koronawirus wyznacza nowy paradygmat. Charakteryzuje się on pożyczkami rządowymi, drukowaniem pieniędzy i interwencjami na rynkach kapitałowych - wszystko to jest wspierane przez niską inflację. Każda epoka ekonomii staje przed nowym wyzwaniem. Po latach trzydziestych zadaniem było zapobieganie depresjom. W latach siedemdziesiątych i wczesnych osiemdziesiątych Świętym Graalem miała być kwestia zakończenia stagflacji. Dziś decydenci muszą stworzyć ramy, które umożliwią zarządzanie cyklem koniunkturalnym i zwalczanie kryzysów finansowych bez upolitycznionego przejmowania gospodarki.”


GOLD (XAU/USD) Hit All Time High Today at the moment USD 1,932 per ounce


freemoney

1947

“Od maja ubiegłego roku pracuję jako rębacz na kopalni „Jadwiga” w Zabrzu. W lutym br. wykonałem normę 240%, wyrąbując 72,5 m chodnika. W kwietniu wykonałem normę 293%, wyrąbując 85 m chodnika. W maju dałem 270%, wyrąbując 78 m chodnika.”

Tymi słowami 27 lipca 1947 roku zawartymi w liście otwartym do górników wzywał do współzawodnictwa pracy i przekraczania norm rębacz kopalni Jadwiga Wincenty Pstrowski (zdjęcie). Ogłoszony przez komunistyczną polską propagandę pierwszym przodownikiem pracy ufał, że w ten sposób przyczyni się do szybszej odbudowy zniszczonego wojną kraju.

jadwiga


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More