/Gold $1800

8 lipca

2020

tesla


Presalariat

Zdaniem Hussona intensywna dyskusja na temat nieuchronnej automatyzacji gospodarki to przygotowanie pola do ostatecznego uderzenia w tzw. salariat. Czyli ciągle obowiązujący (choć osłabiony) model pracy opierający się na stałej umowie i realnie istniejącym prawie pracy albo związkach zawodowych. Tymczasem zwolennicy UBI domagają się wejścia w epokę cyfrowego postsalariatu. Mówią, że tak musi wyglądać nasza przyszłość i że nie ma innego wyjścia.

W praktyce nie będzie to jednak oznaczało postępu, lecz regres. To znaczy powrót do XIX-wiecznych relacji pracy. Czyli do czasów presalariatu. W XXI w. zwanego gospodarką fuszki superelastycznego modelu 24-godzinnej gotowości do podjęcia pracy. – Postępowym zwolennikom wystarczającego lub godziwego dochodu w wysokości 1 tys. euro grozi, że posłużą za pożytecznych idiotów przy instalowaniu powszechnego dochodu w faktycznej wysokości 400 euro. Do którego trzeba sobie będzie nieustannie dorabiać, by zachować godność – przestrzega Husson.


Last time gold hit 1800, rates were 4x as high as today, gold was nearly 3x SPX and 6x NASDAQ & weekly RSI on #XAUUSD was 86% vs 66% today. So if u think gold is “too expensive” think again.. did i mention the state of US deficits & brainpower at the WH then & now?


Covid-19 przyspieszył śmierć wolnego rynku jako motoru gospodarki- pisze Steen Jakobsen, Główny Ekonomista i CIO Saxo Banku w prognozie Saxo Banku na III kwartał 2020 r.

„Ludzie rodzą się z różnymi możliwościami. / Jeżeli są wolni, nie są równi. / A jeżeli są równi, nie są wolni”— Aleksander Sołżenicyn

Kiedy skończą się bodźce fiskalne, skutki dla rynków (i zatrudnienia) będą wyjątkowo negatywne. W efekcie bezpośrednich i pośrednich kredytów, pakietów ratunkowych i dotacji, w wielu krajach poziom wydatków publicznych przekroczy 50% PKB. Interesy rządu znajdą posłuch w sektorze przedsiębiorstw, zostaną też wdrożone nowe regulacje mające na celu „ratowanie gospodarki i miejsc pracy” za pomocą pieniędzy podatników. Nasza reakcja na kryzys wiąże się z jeszcze większym zagrożeniem niż wirus. W efekcie gospodarczego szowinizmu i kapitalizmu państwowego istotnie ucierpi wzrost, zatrudnienie, tkanka społeczna i rynki. Takie podejście do walki z kryzysem związanym z Covid-19 to prosta droga do przyjęcia ograniczonej, prowincjonalnej, nostalgicznej narracji samowystarczalność poszczególnych krajów – to droga bez odwrotu.


Debt reset


1824

W Rożnowie urodził się Włodzimierz Bonawentura Krzyżanowski - generał polski i amerykański, a także polityk. Kształcił się w gimnazjum imienia św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Wziął czynny udział w antypruskim powstaniu w 1846 roku. Po klęsce wyemigrował z Polski by uniknąć aresztowania za działalność polityczną. Od 1847 roku przebywał w USA, gdzie nauczył się języka oraz trudnił się ciężkimi pracami fizycznymi. Po pewnym czasie zdobył kwalifikacje geodety i posadę planisty przy rozbudowie linii kolejowych w Wirginii. Założył rodzinę. Był generałem armii Północy w czasie wojny secesyjnej. Zorganizował 58 Pułk Strzelców Nowojorskich (Legion Polski). Był członkiem Komitetu Centralnego, który wspierał Powstańców Styczniowych. W 1872 roku został agentem Departamentu Skarbu odpowiedzialnym za ściganie przemytników i kontrolę pracy funkcjonariuszy komór celnych w rejonie Nowego Orleanu. Rok później został mianowany specjalnym agentem 15. Obszaru Celnego. W 1874 roku zwolniono go ze służby bez podania powodu. W 1878 roku w Waszyngtonie został dyrektorem w Departamencie Skarbu. Pod koniec życia wrócił do Nowego Jorku, gdzie spisał swoje wojenne wspomnienia. Zmarł w 1887 roku w Nowym Jorku. Został pochowany na cmentarzu Greenwood w Brooklynie. 50 lat później jego szczątki zostały przetransportowane z wojskowymi honorami na Narodowy Cmentarz w Arlington.

bonawentura

1659

W czasie wojny polsko-moskiewskiej miała miejsce bitwa pod Konotopem zwana też bitwą sosnowską. Liczaca 40 tysięcy żołnierzy armia polsko-tatarsko-kozacka pod wodzą hetmana kozackiego Iwana Wyhowskiego rozbiła 55 tysięczne wojska carskie dowodzone przez Alieksieja Trubeckiego.Do pokonania Rosjan wykorzystano ich nieuwagę. Trubecki na wieść o nadciągających Polakach,Tatarach i Kozakach zdecydował się przerwać oblężenie miasta i przerzucić swoje wojska za rzekę Sosnówkę (stąd druga nazwa) ,aby móc tam rozprawić się z wrogiem. Hetman kozacki wykorzystał sposobność i uderzył na most. Kozacy, wraz z Polakami, po zdobyciu przeprawy zniszczyli most, odcinając znaczne siły moskiewskie. W tym samym czasie Tatarzy wiązali resztę sił wroga. Odcięte wojska carskie zostały rozbite. Reszta armii moskiewskiej, nie mogąc przyjść z pomocą, wycofała się.

wojnasosnowska

1331

Krzyżacy i Czesi ustalili plan wspólnego zbrojnego najazdu na Polskę. Porozumienie, które krzyżaccy posłowie zawarli z czeskim królem Janem Luksemburskim zakładało zaatakowanie Wielkopolski jeszcze we wrześniu tego samego roku. Nic z tych planów jednak nie wyszło, ponieważ Czesi spóźnili się na umówione z Krzyżakami pod Kaliszem spotkanie, a dodatkowo w drodze powrotnej zostali pobici przez wojska króla Wladyslawa Łokietka.


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More