/Polska

19 marca

2020


sejm

1968

“Drodzy i szanowni towarzysze! W ciągu ostatnich 10 dni zaszły w kraju ważne wydarzenia. Niemała część młodzieży studenckiej w Warszawie, a także w innych ośrodkach akademickich w kraju została oszukana i sprowadzona przez wrogie socjalizmowi siły na fałszywą dro­gę. Siły te zasiały wśród studentów ziarna awanturniczej anarchii, łamania prawa. Posługując się metodą prowokacji, wzburzyły umysły części młodzieży, parły do wywołania starć ulicz­nych, do przelewu krwi.” Powyższy tekst to fragment antysyjonistycznego przemówienia, które w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki podczas odbywającego się tam 19 marca 1968 roku wiecu aktywu partyjnego wygłosił I sektetarz KC PZPR Władysław Gomułka.

gomulka

1945

Adolf Hitler nakazał zniszczenie na terenie Niemiec wszystkiego, co przeciwnik mógłby wykorzystać do kontynuowania walki (tzw. rozkaz Nerona). Rozkaz Nerona (niem. Nerobefehl ) ukazał się w okresie walk o Zagłębie Ruhry. Fuhrer nakazał w nim demontaż niemieckiej infrastruktury, aby zapobiec ich wykorzystaniu przez siły alianckie, które z miesiąca na miesiąc były coraz bliżej Berlina. Wcześniej taktykę spalonej ziemi wykorzystał tylko raz, podczas odwrotu spod Moskwy.

nerona

1905

https://pl.wikipedia.org/wiki/Albert_Speer


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More