/Polska

9 marca

1995

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Bernays

1953

1953 roku czyli dwa dni od ukazania się i 4 dni po śmierci Józefa Stalina weszła w życie uchwała, na mocy której nazwę miasta Katowice zmieniono na Stalinogród, a województwo katowickie przemianowano na stalinogrodzkie. W treści tego dokumentu zapisano: „Dla uczczenia pamięci Wielkiego Wodza i Nauczyciela mas pracujących i Jego wiekopomnych zasług dla Polski, Rada Państwa i Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalają, co następuje: miasto Katowice przemianować na miasto Stalinogród, a województwo katowickie na województwo stalinogrodzkie” Według oficjalnej propagandy zmiana nazwy Katowic została dokonana na prośbę ich mieszkańców, co oczywiście było kłamstwem. Prawdopdobnym autorem tego pomysłu był ktoś z trójki: Bolesław Bierut, Jakub Berman i Hilary Minc. Katowice były Stalinogrodem do 20 grudnia 1956 roku.

katowice

1943

Adolf Hitler zalegalizował w Polsce aborcję. Dążył on do utworzenia czystej, biologicznie mocnej „rasy panów”. Doprowadził w 1933 roku do legalizacji zabijania niemieckich nienarod­zonych dzieci, które posiadały lub mogły posi­adać wady wrodzone. Po podbiciu narodów słowiańskich niemieccy zbrodniarze opracow­ali „Planost” – plan wyniszczenia narodów podbitych, w ramach którego okupowanym nar­odom szeroko zalecali antykoncepcję i legaliza­cję aborcji . Zbrodnicze plany hitlerowców najlepiej charakteryzuje wypowiedź Martina Bormana, szefa kancelarii Hitlera: „Obow­iązkiem Słowian jest pracować dla nas. Płod­ność Słowian jest niepożądana. Niech używają prezerwatyw albo robią skrobanki – im więcej, tym lepiej. Oświata jest niebezpieczna ” . Po II wojnie światowej, w krajach tzw. obozu socjalistycznego, dyktatorzy komunistyczni wprowadzili w połowie lat pięćdziesiątych prawną dopuszczalność tzw. przerywania ciąży.

1652

Data przyjęta jako pierwsze zastosowanie w polskim Sejmie zasady liberum veto. Ale to tylko data umowna, bo chociaż w 1652 roku podstarości upicki Władysław Siciński uważany jest za tego, który zastosował ją pierwszy raz, to w rzeczywistości był to tylko brak zgody z jego strony na wydłużenie obrad Sejmu po za ustawowy termin 6 tygodni. Pierwsze prawdziwe zerwwanie Sejmu miało miejsce w 1669 roku podczas obrad w Krakowie. Zrobił to poseł wołyński Adam Olizar. Liberum veto było zasadą ustrojową Rzeczpospolitej Obojga Narodów dającą prawo każdemu posłowi zerwania obrad i unieważnienia wszystkich podjętych już ustaleń. Wywodziła się ona z przekonania szlachty, że gdy w jej szeregach zapanuje totalna korupcja, która pozwoli na wprowadzanie w życie uchwał niekorzystnych dla państwa, to zawsze znajdzie się jeden uczciwy poseł, który przeciwstawi się temu.

veto


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More