/Pizza Day

22 maja

2020

“W Polsce jeszcze tego nie widać, ale np. w Wielkiej Brytanii zmienia się dyskusja o rynku pracy. Wcześniej podział był na wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników. W tej chwili podział przebiega wzdłuż pojęć „essential” (niezbędni) i „non-essential” (zbędni). I okazuje się, że ci, którzy zarabiają najwięcej, jak traderzy walutowi czy finansiści, należą do tej drugiej grupy. Ich praca nie ma kluczowego znaczenia dla funkcjonowania gospodarki w głębokim kryzysie. Co innego praca śmieciarzy, kasjerów, pielęgniarek, którzy zarabiają znacznie mniej, a bez nich zupełnie byśmy sobie nie poradzili. Zmiana postrzegania ich roli może przynieść wiele dobrego. Młodzi ludzie, zastanawiając się, na jakie studia pójść, będą coraz częściej wybierać te kierunki, które przysłużą się najlepiej społeczeństwu. Każdy przecież chce być w jakiś sposób „niezbędny”. Mam nadzieję, że takie myślenie rozprzestrzeni się na więcej krajów”.


GUS: Sprzedaż detaliczna (ceny stałe) spadła o 22,9% r/r w kwietniu

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) spadła o 22,9% r/r w kwietniu 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 12,3%.

2010

pizzaday

1919

Obrona Lwowa – polsko-ukraiński konflikt zbrojny o Lwów, trwający od 1 listopada 1918 do 22 maja 1919 roku, zakończony zniesieniem ukraińskiego okrążenia. Walki o Lwów rozpoczęły się od opanowania 1 listopada przez żołnierzy austro-węgierskich pochodzenia ukraińskiego większości gmachów publicznych we Lwowie. Proklamowano utworzenie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Przeciw temu aktowi agresji wystąpili polscy mieszkańcy Lwowa, w tym młodzież, nazwana później Orlętami Lwowskimi. W późniejszym okresie wsparcia udzieliło im powstające Wojsko Polskie. Pierwszy etap konfliktu 1918–1919 roku zakończył się w nocy z 22 na 23 listopada 1918 roku, zmuszeniem do wycofania się oddziałów Armii Halickiej ze Lwowa. Jednak wycofanie miasta nie oznaczało jeszcze obrony Lwowa. Rozpoczęło się oblężenie miasta. Wobec ofensywy Wojska Polskiego wojska ukraińskie wycofały się 22 maja 1919 i przestały oblegać Lwów. Miasto zostało obronione, ale nie na zawsze. W 1939 roku utracono je i nie wróciło do teraz do Rzeczpospolitej. Obecnie Lwów leży w granicach Ukrainy.

lwowatak

1879

W Połtawie na Ukrainie urodził się Symon Petlura (zdjęcie) przywódca Ukraińakiej Republiki Ludowej, polityk, działacz narodowy, naczelny dowódca wojsk ukraińskich, sprzymierzeniec Polaków w wojnie polsko- bolszewickiej.

Był uczniem seminarium duchownego, którego ze względu na samokształcenie się patriotyczne nigdy nie ukończył. Pochodził z rodziny o tradycjach kozackich. Polską kulturą i z Polską ogólnie zainteresował się za sprawą nestora ukraińskich socjalistów Mykoły Hankiewicza, który był zwolennikiem bliskiej współpracy z Polakami. Warto również dodać, że Petlura bardzo dobrze znał polską literaturę i świetnie władał językiem polskim. Tak między innymi pisał w o Wyspiańskim w roku 1907: ” Głęboko kochał swój kraj, swój naród. […] Spoglądając wstecz, w mroczne wieki minionych dziejów narodu polskiego upajał się bohaterstwem mas ludowych. On kochał ten lud, kochał za ofiary, jakie ponosił dla szczęścia kraju. […] On wiedział, że zdrowe ziarno życia narodowego ukryte jest w masach ludu polskiego i wierzył, że masy te w końcu staną się twórcami – sprawcami dziejów własnego kraju.”

Jedną z istotnych kart w jego życiorysie była współpraca z Józefem Piłsudskim, z którym spotkał się między innymi 9 grudnia 1919 roku, kiedy uzgodnione zostały kwestie współpracy wojskowej.

Odniesione przez Polaków przy istotnym udziale wojsk Petlury zwycięstwo w wojnie polsko- bolszewickiej miało jednak dla Ukraińców dosyć gorzki smak, ponieważ podpisanie przez Polskę w Rydze preliminariów pokojowych stawiało Petlurę w bardzo trudnym położeniu. Przez wielu Ukraińców, chociaż nie do końca przez samego ich przywódcę fakt ten został uznany za zdradę. W zaistniałej sytuacji Petlura jesienią 1920 roku podjął jeszcze samodzielną wyprawę na Ukrainę. Niestety zakończyła się już 21 listopada, kiedy to ukraińscy powstańcy zmuszeni byli do wycofania się za Zbrucz. Warto również wspomnieć, że Petlura rezygnując z części Wołynia i etnicznie mieszanej Galicji Wschodniej, domagał się, aby państwo polskie stworzyło pełne możliwości rozwoju dla żyjącej tam ludności ukraińskiej. Symon Petlura został zamordowany przez zamachowca Szolema Szwarcbarda 25 maja 1926 roku. Zginął najpewniej z inspiracji OGPU, choć kwestia inspiracji zamachu nie została wyjaśniona jednoznacznie.

petlura


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More