/Berliner Mauer

10 listopada

2020

Wiceminister finansów: konsumenci nie odczuli w kieszeniach skutków epidemii

Wiceminister finansów Piotr Patkowski, mówiąc o wsparciu przy drugiej fali pandemii, wyjaśnił, że tarczy dla konsumentów nie będzie, bo rząd skupia się na pomocy dla firm, by ochronić miejsca pracy. Ocenił, że jeśli konsumenci nie stracili pracy, to w kieszeniach mają pieniądze zaoszczędzone na rozrywce czy rekreacji. Zastrzegł jednak, że jeśli resort zauważy, że kredytobiorcy nie będą w stanie spłacać rat kredytów hipotecznych, jakaś interwencja może nastąpić.
taxi


1941

Gubernator dystryktu warszawskiego dr Ludwig Fischer wydał obwieszczenie o karze śmierci za „nieuprawnione opuszczenie żydowskich dzielnic mieszkaniowych” oraz o karze śmierci dla osób, które Żydom świadomie udzielają schronienia lub w inny sposób pomagają.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE

Dotyczy: kary śmierci za nieuprawnione opuszczanie żydowskich dzielnic mieszkaniowych.

W ostatnim czasie rozprzestrzenili żydzi, którzy opuścili wyznaczone im dzielnice mieszkaniowe, w licznych udowodnionych wypadkach tyfus plamisty. Aby zapobiec grożącemu w ten sposób niebezpieczeństwu dla ludności rozporządził Generalny Gubernator, że żyd, który w przyszłości opuści nieuprawniony wyznaczoną mu dzielnicę mieszkaniową, będzie karany śmiercią.

Tej samej karze podlega ten, kto takim żydom udziela świadomie schronienia lub w inny sposób pomaga (np. przez udostępnienie noclegu, utrzymanie, przez zabranie na pojazdy wszelkiego rodzaj itp.) Osądzenie nastąpi przez Sąd Specjalny w Warszawie.

Zwracam całej ludności Okręgu Warszawskiego wyraźnie uwagę na to nowe postanowienie ustawowe, ponieważ odtąd będzie stosowana bezlitosna surowość.

1939

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk

1918

Zwolniony z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski przybył do Warszawy. Więzionego od 22 lipca 1917 roku zwolniono z powodu obawy niemieckiego sztabu przed połączeniem się rewolucji niemieckiej z bolszewicką. Przypuszczano,że powstanie wolnego państwa polskiego będzie skuteczną barierą przed rozprzestrzenianiem się komunizmu na zachód. Jak bardzo słuszne były to obawy, zachodnia Europa przekonała się już wkrótce.

1910

W krakowskim kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja odbył się ślub 33 -letniego Feliksa Dzierżyńskiego i 28-letniej Zofii Muszkat. Dzierżynski był synem Edmunda Dzierżyńskiego, nauczyciela fizyki i matematyki. Wywodził się z polsko-litewskiego rodu herbu Samson. Był działaczem Socjaldemokracji Krolestwa Polskiego i Litwy, Socjaldemokratycznej Partii Rosji, uczestnikiem Rewolucji Październikowej, twórcą sowieckiego systemu terroru i szefem sowieckich organów bezpieczeństwa. Zofia Muszkat była nauczycielką i aktywną działaczką komunistyczną. Z ich małżeństwa wywodził się jedyny syn Jan, który przyszedł na świat w czerwcu 1911 roku w więzieniu na warszawskim Pawiaku. Na zdjęciu Feliks Dzierżyński i Zofia Dzierżyńska z synem Janem w Lugano, październik 1918 roku.

1909

W Symbirsku (Rosja) urodził się Paweł Jasienica (właściwe nazwisko Leon Lech Beynar) -polski pisarz, publicysta, historyk, a także żołnierz Armii Krajowej. Był absolwentem wydziału historii Uniwersytetu Wileńskiego. W czasie okupacji został aresztowany przez NKWD, a następnie przymusowo wcielony w szeregi Ludowego Wojska Polskiego, z którego zdezerterował, by podjąć służbę w 5 Brygadzie Wileńskiej Armii Krajowej majora Zygmunta Szendzielarza, jako jego adiutant. Ciekawostką jest fakt, że jego przybrane nazwisko pochodzi od nazwy wioski Jasienica, gdzie tuż po ucieczce z Ludowego Wojska Polskiego jesienią 1944 roku znalazł schronienie. Paweł Jasienica był autorem cyklu esejów historycznych “Polska Piastów”, “Polska Jagiellonów”, “Rzeczpospolita Obojga Narodów”. Po wojnie przedostał się do Krakowa i w 1946 r. zadebiutował na łamach „Tygodnika Powszechnego” i został również jego współredaktorem. Przyjął wtedy pseudonim Paweł Jasienica, by nie narażać żony, która ówcześnie znajdowała się w Wilnie w Litewskiej SRR, gdzie formalnie miała status wdowy. Aresztowano go ponownie w 1948 roku podczas tzw “akcji likwidacji grupy wileńskiej”. W 1964, w związku z zaostrzeniem cenzury , Jasienica wraz z 33 innymi polskimi intelektualistami podpisał List 34 skierowany do premiera Józefa Cyrankiewicza. Reakcją na to wystąpienie było nasilenie inwigilacji pisarza. W połowie lat 60. donosiło na niego co najmniej trzydziestu agentów. Zmarł 19 sierpnia 1970 roku w Warszawie.


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More