/Niepodległość Polski

11 listopada

2020

🇵🇱Świętujemy dziś niepodległość🇵🇱, za którą jesteśmy wdzięczni Ignacemu Janowi Paderewskiemu, człowiekowi, który “wygrał Polskę na fortepianie”🎼. On sam mówił:

“Myśl o Polsce wielkiej i silnej, wolnej i niepodległej była i jest treścią mego istnienia, urzeczywistnienie jej było i jest jedynym celem mojego życia”.

Przypomnijmy do czego doprowadziła jego działalność polityczna, liczne kontakty i popularność. “Swoje szerokie kontakty za oceanem (…) wykorzystuje na rzecz rodaków. Za pośrednictwem pułkownika E. M. House’a informuje prezydenta Woodrowa Wilsona o sytuacji w Polsce, polityce zaborców, o dramacie Polaków. Dzięki wielkiej aktywności Paderewskiego prezydent Wilson w słynnym orędziu z 22 stycznia 1917, mówił wyraźnie o prawie Polski do niepodległości. Na tej podstawie jeden z 14 punktów pokoju sformułowanych przez Wilsona, mówi o konieczności powstania niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza. Kiedy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Paderewski wracał do kraju, witany był jako symbol odrodzenia ojczyzny. Jego przyjazd do Poznania stał się pretekstem do wybuchu powstania wielkopolskiego. Po przyjeździe do Warszawy podjął się roli mediatora między Piłsudskim a obozem Dmowskiego. Józef Piłsudski, widząc zaangażowanie w odbudowę niepodległej Polski oraz umiejętności zmotywowania przeciwników politycznych do działania we wspólnym celu, mianował go premierem i jednocześnie ministrem spraw zagranicznych”.

Tekst z artykułu “Ignacy Jan Paderewski - mąż stanu, który łagodził obyczaje”. polskieradio.pl

paderewski

Na zdjęciu I.J. Paderewski z prezydentem W. Wilsonem 1917 r., Archiwum Akt Nowych


Dr Martyka: Zaczyna się sprawdzać czarny scenariusz. Należy żądać zniesienia restrykcji

Bezsensowne restrykcje oraz zrujnowanie funkcjonowania służby zdrowia na wiosnę tego roku, owocuje dzisiaj wzrostem zgonów o 40%! Październik 2020 jest prawdopodobnie najtragiczniejszym miesiącem pod względem śmiertelności od II Wojny Światowej. – Liczba zgonów w październiku była o 40% wyższa niż przed rokiem oraz we wrześniu – dane GUS. Dzisiaj umierają najsłabsze osoby, które wcześniej były pozbawione leczenia w szpitalach. Większość zgonów wcale nie była spowodowana COVID-19. W tym samym okresie liczba zgonów ze stwierdzonym zakażeniem SARS-COV2 wyniosła 3,1 tysiąca osób (nie mylić ze zgonami z powodu choroby COVID19) – podaje. Liczba zgonów z powodu COVID-19 jest wielokrotnie niższa. Skutki restrykcji to wzrost śmiertelności z powodu przerwanych lub zaniechanych terapii onkologicznych, zawałów, udarów i powikłań innych, dotychczas normalnie leczonych chorób. Aby uniknąć dalszego narastania ilości ofiar z powodu restrykcji i sparaliżowania ochrony zdrowia należy domagać się zniesienia dławiących normalne funkcjonowanie państwa i służb medycznych – restrykcji. Nic one nie dały poza ewidentnymi szkodami zdrowotnymi i gospodarczymi.

1990

Generał Stanisław Maczek został awansowany przez prezydenta RP na uchodźstwie do stopnia generała broni.

1918

11 listopada nastąpiło jedynie przekazanie władzy przez Radę Regencyjną towarzyszowi Ziółkowi z partii socjalistycznej, czyli Piłsudskiemu. Potem socjaliści gnębili Polskę podatkami i doprowadzili do klęski. 11 listopada to jest rocznica klęski. To 7 października przypada rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More