/Ławki

6 października

2022

Każdy punkt procentowy inflacji daje ok. 4,7 mld zł wpływów do budżetu państwa – wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Artura Sobonia.


rejestracja zwierzat


2021

JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon: Bitcoin is a little bit of fool’s gold


Stopa referencyjna NBP w górę, zmiana z 0,1% do 0,5%


1939

“Wiemy już, że Warszawa padła. Mimo to bijemy się ofiarnie. Myślimy o przebiciu się przez wojska niemieckie i rosyjskie na południe” - tak poeta i dramatopisarz, dowódca jednej z baterii artylerii konnej, Bronisław Przyłuski (zdjęcie) mówił o ostatnich godzinach bitwy pod Kockiem na falach Radia Wolna Europa. 6 października 1939 roku skapitulowała walcząca z niemiecką 13 i 29 zmotoryzowaną dywizją Wermachtu Samodzielna Grupa Operacyjna “Polesie” generała Franciszka Kleeberga.

klebberg

1937

Na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęły się liczne wykłady na wydziałach filozofii i medycyny. Niemal wszędzie studenci endeccy występowali przeciwko Żydom, domagając się od nich zajmowania miejsc w ostatnich ławkach po lewej stronie. Studenci żydowscy sprzeciwiali się temu kategorycznie, a nie chcąc wywołać incydentów słuchali wykładów na stojąco. 7 października 1937 roku z wizytą u najwyższych władz polskich zjawiła się delegacja żydowskich parlamentarzystów … (Nowy Dziennik 8.X.1937 r.)

lawki

https://pl.wikipedia.org/wiki/Getto_%C5%82awkowe

1862

Władze Królestwa Polskiego zapowiedziały przeprowadzenie branki, czyli poboru do wojska na zimę 1862/1863 r. Miała ona zostać przeprowadzona na podstawie imiennych list, w odróżnieniu od wcześniejszych, które odbywał się na drodze losowania. Celem władz było wzięcie do wojska carskiego polskiej młodzieży zaangażowanej w działalność patriotyczną.

branki


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More