Powstanie styczniowe

A collection of 2 posts

Powstanie styczniowe

15 stycznia

2021 WSPÓŁCZESNA KONCEPCJA HOMO SOCIO-OECONOMICUS Klasyczne i neoklasyczne ujęcie koncepcji homo oeconomicus, niejedno-krotnie…

  • Tomasz Waszczyk
    Tomasz Waszczyk
5 min read